Viziunea

 

Viziunea bisericii noastre se bazează pe afirmaţiile esenţiale ale Domnului nostru Isus Hristos, referitoare la existenţa şi scopurile Bisericii Sale:

 1. Matei 16:18 “Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei Morţilor nu o vor birui.”
 2. Matei 22:37-40 Isus i-a răspuns: “ Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.” Aceasta este cea dintâi poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.
 3. Matei 28:19-20 “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate ziele, până la sfârşitul veacului.”

 

Scopul

Noi existăm ca biserică pentru:

 1. A celebra prezenţa lui Dumnezeu prin laudă şi închinare;
 2. A demonstra practic dragostea lui Dumnezeu prin slujire creştină;
 3. proclama până la saturaţie Evanghelia lui Isus Hristos;
 4. edifica biblic prin darurile Duhului Sfânt părtăşia Bisericii;
 5. A transforma pe orice om într-un ucenic al lui Isus Hristos;

Ghid de viata crestina

Din punct de vedere practic viaţa bisericii noastre are ca scop formarea spirituală materializată în :

 • caracter creştin bazat pe călăuzirea Duhului Sfânt ( „Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu” Romani 8:14);
 • comportament şi stil de viaţă creştin („Rodul Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege...” Galateni 5:22-24) .

Biserica noastră încurajează exprimarea libertăţii creştine definită conform Sfintei Scripturi, având originea în Adevărul care ne face liberi şi în Harul divin. Totuşi exprimarea acestei libertăţi exclude următoarele practici, care constituie obiectul disciplinării din partea bisericii:

 • Avortul embrionului şi fătului uman (în afară de cazurile medicale extreme, cu consultare pastorală);
 • Fumatul în orice formă (ţigări, pipă, mestecat de tutun);
 • Consumul de droguri de orice fel şi în oricare formă;
 • Consumul dăunător de alcool;
 • Dansul de societate;
 • Jurăminte (în afara celor oficiale), înjurături, blesteme, limbaj obscen;
 • Vizionarea şi răspândirea mijloacelor audiovizuale pornografice;
 • Flirtul, exprimarea fizică a sentimentelor înainte de logodnă, relaţiile sexuale premaritale;
 • Relaţii sexuale extraconjugale (concubinaj, hărţuire sexuală, adulter etc.), abuzul sexual al minorilor, sodomie, lesbianism, deviaţii de comportament sexual, practicarea publică a nudismului;
 • Vestimentaţie indecentă şi igienă necorespunzătoare;
 • Exagerarea fardării şi a purtării bijuteriilor;
 • Vopsirea părului în culori ţipătoare (ambele sexe) şi purtarea cerceilor şi a bijuteriilor nenecesare (ostentative) de către baieţi şi bărbaţi;
 • Tatuaje, purtarea de semne zodiacale, svastica, simboluri sataniste şi new age, bolduri în diverse părţi ale corpului;
 • Lungimea exagerată şi împletirea în şuviţe a părului la baieţi şi bărbaţi.
 • Practicarea jocurilor de noroc pentru câştig, a vrăjitoriei şi consultarea horoscopului, a cărţilor de astrologie, a tablei ouija, practicarea spiritismului, a ritualurilor oculte, apartanenţa la loje esoterice şi secrete;
 • Muzica necreştinească (heavy-metal, trash, speed, hard-rock etc.);
 • Divorţul şi recăsătoria în afară de situaţiile justificate biblic;
 • Abuzul fizic al copiilor, bătrânilor şi persoanelor handicapate;
 • Oferirea de pomeni şi ritualuri legate de cultul morţilor;
 • Tentativele de sinucidere, omuciderea, eutanasia, clonarea umană.
Print Print | Sitemap
© Bethany Romanian Pentecostal Church - Powered by 1&1 IONOS